About

Yangın güvenlik sektöründe gelişen dünya ile birlikte ülkemizde gerek teknolojik anlamda gerek yapısal ve yasal mevzuat anlamında ciddi yenilikler içerisine girmiş ve bu yenilikler kapsamında CE ve NFPA standartları,TSE standartlarının bunlara göre kısmen dizaynları gerçekleştirilmiştir.
 
2002 Yılında yayınlanarak yürürlüğe giren, Türkiye binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik Türkiye genelinde her türlü yapı ve tesisin proje aşamasından, iskan ve işletme ruhsatı aşamasına kadarki bütün süreci kapsamaktaydı.Yönetmeliğin ilerleyen yıllarda aksayan kısımları değişikliğe uğrayarak, en son 09.07.2015 tarih
ve 29411. Sayılı kanunla Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanlığının onayıyla 2015 yangın yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik hükümleri kapsamında bina ve yapının mimarına, proje sahibine, bina sahibine, işletme sahibine ve iş güvenliği uzmanlarına yasal sorumluluklar yüklenmektedir.(Y.Y Madde 6)
 
Yangın yönetmeliğinin bu bağlamda her türlü yapı bina ve tesislerin proje aşamasından, iskan ve işletme ruhsatı aşamasına kadar ki süreçte, konusunda uzman danışman firmalarla çözüm ortaklığı yapmaları bir zorunluluk haline gelmiştir. Ayrıca endüstriyel tesislerde tehlikeli maddelerle üretim ve depolama yapılan, tehlike sınıfı yüksek kimyasal tesisler ile topluma açık yapılarda,alınması gereken yangın güvenlik önlemleri işletme aşamalarında insan planlaması, acil durum planlarının hazırlanması, risk analiz raporlarının hazırlanması, ekip organizasyonlarının hazırlanması ve sürekliliğin sağlanması aşamaları danışman firmalarla yapılmalıdır. ‘’Son Mühendislik Eğitim Danışmanlık San. Tic. Şti.’’ 2004 yılından itibaren yangın güvenliği ve söndürme sistemlerini, danışmanlık hizmetlerini, sertifikalı yangınla mücadele ve tahliye eğitimlerini kendi bünyesindeki profesyonel kadrosuyla vermektedir.