Kimya Endüstrisinde Yangın Sistemleri

Endüstriyel tesislerde yangın tehdidi her zaman mevcut. Çevresel ve mekanik faktörler dikkate alınmasa dahi bu faktörlerden kaynaklı yangınlar çıkabilir. Özellikle, ağır teçhizat, büyük depolama tankları veya tüm tesislerin yangına maruz kalabileceği ve yangının hızla büyük ölçekli bir olaya dönüşebileceği düşüncesi endüstriyel tesislerde rahatsız edici bir durumdur.